سرنوشت تلخی که خصوصی سازی نادرست برای کنتورسازی قزوین رقم زد
دانشجو گزارش می‌دهد
اجرای روند نادرست خصوصی سازی موجب شد تا کارخانه کنتورسازی قزوین که زمانی به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ کنتور در خاورمیانه شناخته می‌شد، سونوشت تلخی پیدا کند و از چرخه تولید خارج شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار