اردوخانی: اساتید خانم دانشگاه الزهرا (س) در دریافت و انجام طرح‌های ارتباط با صنعت مشارکت بیشتری دارند
پرونده ویژه| هیئت علمی‌های خاموش- ۲۱
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا (س) گفت: در این دانشگاه نسبت تعداد اعضای هیئت علمی زن به مرد حدود ۶۵ به ۳۵ است و حدودا همین نسبت در دریافت طرح‌های ارتباط با صنعت و جامعه وجود دارد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار