گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در سال ۱۳۹۹ منتشر شد
در قالب ۱۰ شاخص؛
گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در سال ۱۳۹۹ بر اساس شاخص‌های اصلی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری کشور منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار