حکمرانی آب در آستانه بحران
یادداشت دانشجویی|
حکمرانی آب در کشور ما با توجه به اقلیم خاص و خشک‌سالی‌های متمادی به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده است و اگر توجه درست بدان نشود به زودی به یک بحران تبدیل خواهد شد که تبعات مختلف آن را مشاهده خواهیم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار