دانشگاه‌ها از استقلال مالی برخودار نیستند / دانشگاه کارآفرین محور اصلی فعالیت‌ها در دانشگاه تهران
مقیمی در نشست خبری مطرح کرد
رئیس دانشگاه تهران گفت: متاسفانه دانشگاه‌ها استقلال مالی ندارند که بتوانند برای تغییرات تصمیم بگیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار