نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی اعلام شد
برای تمام داوطلبان؛
نتایج نهایی سی و هشتمین آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار