سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به کمتر از نیم درصد رسید / در تولید علم ثابت مانده‌ایم
رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری:
رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری با اشاره به بودجه‌های بخش پژوهش و فناوری کشور‌های مختلف گفت: سهم بودجه تحقیق و توسعه در کشور ما کمتر از نیم درصد از کل ناخالص داخلی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار