نحوه فعالیت کنسولی دانشجویان خارجی دانشگاه خوارزمی تا نوروز ۱۴۰۲
دانشجویان خارجی دانشگاه خوارزمی که درخواست خروج و مراجعت داشته و قصدشان خروج پیش از تعطیلات نوروزی است و مشکل اقامتی ندارند، تا چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱ برای تحویل مدرک فرصت دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار