مقیمی: الفاظی مانند بازنشستگی اجباری و غیراجباری بی‌معناست / هیچ یک از اعضای دانشگاه تهران بازنشسته نخواهد شد
رئیس دانشگاه تهران گفت: این اطمینان را به شما می‌دهم که هیچ یک از اعضای دانشگاه تهران بر خلاف قوانین و مقررات در دانشگاه تهران بازنشسته نخواهند شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار