از ظرفیت جهادگران برای حل مسائل کشور استفاده شود
معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی کشور:
غلام‌زاده بر فراهم سازی بستر حضور نخبگان جهادی، شبکه‌های تخصصی و گروه‌های ویژه در ترکیب نیرو‌های نظام، عرصه‌های مدیریتی و نقش آفرینی در حل مسائل کشور تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار