شبکه متخصصان آموزش عالی فراخوان عضویت داد
شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) مستقر در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از خبرگان، متخصصان و علاقمندان برای عضویت در این شبکه دعوت به عمل آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار