تخصیص خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی به صندوق‌های پژوهش و فناوری حاضر در نمایشگاه «آبادیران»
صندوق نوآوری و شکوفایی خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی به صندوق‌های پژوهش‌و فناوری حاضر در نمایشگاه "آبادیران" اختصاص می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار