امروز پایان مهلت مجدد انتخاب رشته دکتری تخصصی علوم‌ پزشکی
فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دکتری تخصصی و دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری محور رشته‌های علوم‌پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی امروز به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار