نبرد حقوقی دو شرکت توسعه‌دهنده واکسن برای فناوری نانوذرات لیپیدی
شرکت اکیوتاس تراپیوتیکس (Acuitas Therapeutics)، پیشرو در توسعه نانوذرات لیپیدی (LNP)، به تازگی از شرکت کیورواک (Curevac) شکایت کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار