شبکه ملی نخبگان در وزارت بهداشت ایجاد می‌شود
در نشست خبری مطرح شد،
مدیر امور نخبگان و استعداد‌های درخشان وزارت بهداشت از ایجاد شبکه ملی نخبگان در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این شبکه به صورت یک پلتفرم طراحی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار