آموزش دانشجو برای بیمارستانی در افغانستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران
تفاهم‌نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برای آموزش دانشجو و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با بیمارستان وطن کابل در کشور افغانستان منعقد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار