وارد نشدن اختراعات به شبکه‌های صنعت تجاری‌سازی حرکت علمی کشور را کند می‌کند
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام‌نور کشور:
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام‌نور کشور گفت: وارد نشدن اختراعات دانشجویی به شبکه‌های صنعت تجاری سازی حرکت علمی کشور را کند می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار