سند نقش جهاد دانشگاهي در نقشه جامع علمي كشور تدوین می‌شود/ امروز جامعه نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی است
رئیس جهاد دانشگاهی کشور؛
رئیس جهاد دانشگاهی کشور در گردهمایی معاونان فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور در دانشگاه علم و هنر یزد گفت: امروز جامعه نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار