آوینی هم از طرف روشنفکرها هم مذهبی‌ها مورد حمله قرار گرفت/ هنرمند غیر متعهد نداریم
رحیم پورازغدی در دانشگاه علم و صنعت:
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: شهید آوینی از چپ و راست با ادبیات روشنفکری و گاهی مذهبی مورد حمله قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار