انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین جهاددانشگاهی زنجان، نظام مهندسی کشاورزی استان و انجمن خیریه مهرانه
تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای بین جهاددانشگاهی زنجان، نظام مهندسی کشاورزی استان و انجمن خیریه مهرانه برای استفاده از ظرفیت‌های این سه نهاد در راستای راهبری تولید محصول سالم به امضا رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار