28 راهکار جهانی برای جلوگیری از تقلب علمی/ مواظب باشید ناخواسته متهم نشوید
تجربه جهانی/ پرونده تقلب علمی
دپارتمان تحقیقات سلامت آمریکا 28 راهکار برای جلوگیری از وقوع تقلب در آثار پژوهشگران ارائه داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار