نشست «آسیب‌شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیل‌کرده» برگزار می‌شود
۲۵ اردیبهشت‌ماه،
نشست "آسیب‌شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیل‌کرده" ۲۵ اردیبهشت‌ماه در دانشگاه شریف برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار