شتاب‌دهنده‌ها برای مدل توسعه ستاد زیست‌فناوری معاونت علمی استفاده می‌شود
قانعی:
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: مدل توسعه‌ای که در ستاد توسعه زیست فناوری به دنبال آن هستیم استفاده از شتاب دهنده‌ها است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار