خاکی صدیق: ارزیابی طول ترم دانشجویان دستور کار دانشگاه‌ها قرار گیرد
در همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه‌ها؛
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: نیاز است ارزیابی دانشجویان در طول ترم انجام شود که در ترم گذشته به این موضوع کمتر توجه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار