ساجدی: بودجه قطب‌های علمی با رسالت آن‌ها همخوانی ندارد / لزوم تغییر شیوه تشکیل قطب‌ها
قطب‌های علمی|
عملکرد ضعیف قطب‌های علمی موجب شد تا با رئیس قطب علمی مدیر قطب پروتئین و پروتئوم دانشگاه تربیت مدرس، به گفتگو بپردازیم و از چالش‌هایی که قطب‌های علمی با آن رو به رو هستند، آگاه شویم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار