فعالان عدالتخواهی و رسانه‌ای در مورد اعتراضات مردم خوزستان چه گفتند؟/ از عدم محاکمه مسببان بحران‌های خوزستان تا بی توجهی به مشکلات مرزنشین‌ها
گفتگوی مجازی با موضوع مشکل کم آبی در استان خوزستان با عنوان «خوزستان درد بی پایان» با حضو فعالان عدالتخواه و رسانه از سوی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران (آرمان) برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار