لزوم وحدت حوزه و دانشگاه
یادداشت دانشجویی|
روز وحدت‌ حوزه‌ و دانشگاه‌، از يادگارهای ارزشمند امام‌ بزرگوار است‌. اين‌ مسأله‌ هم‌ مثل‌ همه‌ تدابير و تصميم های مهمی كه‌ در راه‌ جريان‌ صحيح‌ و اسلامی جامعه‌ ما، آن‌ حكيم‌ عالی قام‌ و آن‌ انسان‌ والا و بصير مطرح‌ كردند، يكي‌ از بركات‌ وجودی ايشان‌ بوده‌ و هست‌.
ارسال نظرات
آخرین اخبار