مهلت ثبت‌نام اعتکاف دانشجویی دانشگاه امیرکبیر امروز به پایان می‌رسد
قابل توجه دانشگاهیان؛
مهلت ثبت‌نام اعتکاف دانشجویی ۱۴۰۰ دانشگاه امیر کبیر امروز، ۱۰ بهمن ماه به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار