دانشگاه‌های ایران باید مرکز ثقل جذب دانشجوی خارجی باشند
رئیس سازمان امور دانشجویان:
رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن اعلام حمایت از ایجاد قطب‌های مذهبی و فرهنگی در دانشگاه‌های پیام نور شهر‌های مقدس گفت: وظیفه ما به عنوان قشر دانشگاهی تامین نیاز‌ها و خواسته‌های به حق دانشجویان در زمینه‌های مختلف است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار