مولد سازی و چرایی داشتن مصونیت قضایی
یادداشت دانشجویی|
مولد سازی طرحی است که این روز‌ها به کرات می‌شنویم که توسط دولت در حال اجرا است از جمله انتقاداتی که به این طرح وارد شده، چرایی تصمیم‌گیری توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چرایی داشتن مصونیت قضایی و مواردی از این قبیل است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار