اختصاص ۱ میلیارد تومان اعتبار به مرکز تحقیقات زیست محیطی لرستان
مدیر کل محیط زیست لرستان خبر داد:
مدیر کل محیط زیست لرستان از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ به مرکز تحقیقات زیست محیطی لرستان خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار