مشارکت دانشجویان آموزشکده فنی شهید مطهری تفت به صورت مستمر با هلال احمر
معاون فرهنگی آموزشکده فنی شهید مطهری تفت:
معاون فرهنگی آموزشکده فنی شهید مطهری تفت گفت: ۱۰۰ نفر از دانشجویان آموزشکده فنی شهید مطهری تفت به صورت مستمر با هلال احمر مشارکت دارند. 
ارسال نظرات
آخرین اخبار