روایتی تلخ از آنچه در دانشگاه پیام نور بجنورد رخ داد/ چوبش را خوردیم!
گزارش/
در روزهای پایانی سال ۹۵ باید این سوال را خیلی رُک پرسید؛ بالاخره کی پرونده برگزاری کنسرت و رقص و پایکوبی در دانشگاه‌های ما مختومه خواهد شد.