«باجاد» بستری برای استحکام مبانی/ تربیت نیرو ماموریت اصلی جامعه اسلامی دانشجویان است
رونمایی از پلتفرم آموزش باشگاه جامعه اسلامی دانشجویان؛
پلتفرم آموزش باشگاه جامعه اسلامی دانشجویان (باجاد) با حضور امیرمحمد کولانی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و سید مصطفی موسوی همایون، دبیر روابط عمومی این تشکل در محل خبرگزاری دانشجو رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار