قطعا نقض حجاب به دلیل اینکه حکم اجتماعی دینی است مشمول تعزیر می‌شود / آیا در صدر اسلام الزام به حجاب وجود داشت؟
در میزگرد دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد
میزگردی متفاوت و مسئله محور با موضوع حجاب در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور منصور میرسعیدی و ابوالفضل اقبالی، دو تن از کارشناسان این حوزه برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار