عبداللهی: حدود ۴۰ درصد دانشجویان و اساتید دانشگاه خوارزمی در قرارداد‌های ارتباط با صنعت فعال هستند
پرونده ویژه| هیئت علمی‌های خاموش- ۱۳
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه خوارزمی از فعالیت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دانشجویان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در پروژه‌های ارتباط با صنعت خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار