خواب مسئول و کام تلخ کشاورز
یادداشت دانشجویی|
طی ماه‌های اخیر برگشت خوردن و توقف صادرات کالا‌های کشاورزی ایران به کشور‌های حوزه صادراتی و همسایه، نگرانی کشاورزان و دغدغه‌مندان این حوزه را بیش از پیش کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار