خالقی: با عصای جادویی هم نمی‌توان در ۱۵دقیقه پرونده‌ای را بررسی کرد/ انگار برخی در مجلس مغازه‌های دو دهنه دارند!
میزگرد« انتخابات مجلس از منظر دانشجویان»-۱
مسئول بسیج دانشکده خبر گفت: ما مجلسی را می‌خواهیم که فضای رسانه‌ای آن صرفا در انحصار تیم روابط عمومی مجلس که رئیس مجلس چیده، نباشد تا در نهایت به این نتیجه برسیم که یک سری از افراد مغازه‌های دو دهنه دارند به این معنا که در جلسه حرفی می‌زنند اما سپس اعتراض می‌کنند که چرا نام نمایندگان باید در رای‌ها آورده شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار