۳ راهکار اتحادیه انجمن‌اسلامی دانشجویان مستقل برای جلوگیری از فرار مالیاتی
طی بیانیه‌ای مطرح شد
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی بیانیه‌ای به ارائه راهکار‌هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور پرداخته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار