پارک ۵۰۰ میلیارد تومانی به نام منابع طبیعی گلستان سند خورد
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: با هدف جلوگیری از دست اندازی دوباره به پارک جنگلی ۵ هکتاری آزادشهر؛ سند پارک جنگلی و ۵۰۰ میلیارد تومانی این شهر به نام دولت سند خورد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار